Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat enige informatie onvolledig of onjuist is. Wij doen ons uiterste best om de informatie zo volledig mogelijk te houden. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging doorgevoerd worden. Zie je onvolkomenheden of foutjes? Mail ons deze dan via admin@sinica.info. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website en webwinkel berust bij ons en bij derden. Wij hebben toestemming tekst en beeldmateriaal te gebruiken. Sinica maakt voor het product Beli Martin gebruik van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming

Copyright alle foto`s die niet via een leverancier zijn verkregen: Sinica.

Voor alle duidelijkheid: Bij twijfel kun je contact opnemen met ons.

Aansprakelijkheid

Sinica sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het niet-eigenlijk gebruik van producten gekocht bij Sinica.